GARANTIJAS NODROŠINĀJUMS JŪSU SAISTĪBĀM

Saņemiet papildu apliecinājumu Jūsu saistību izpildei

Samaziniet darījumu riskus

Pretendējiet uz lielākiem pasūtījumiem

Aizstājiet priekšapmaksu ar garantijas nodrošinājumu

Izdevīgi nosacījumi – no 1% par darījumu

Tirdzniecība starptautiskajā tirgū ir gana sarežģīts un riskants process, kas bieži saistīts ar saistību izpildes riskiem. ERST Finance piedāvā saviem klientiem izsniegt garantijas nodrošinājumu, kas sadarbības partneru priekšā kalpo kā uzticams apliecinājums, ka esat partneris, kas spējīgs izpildīt savas saistības. Šādi iespējams mazināt gan Jūsu, gan partneru riskus un nodrošināt uzticamu starptautiskās uzņēmējdarbības vidi.

Nodrošinājuma gadījumā ERST Finance uzņemas neatsaucamu apņemšanos samaksāt garantijas saņēmējam nolīgto summu, ja kādu iemeslu dēļ partneris nav izpildījis savas saistības. Jārēķinās, ka var būt nepieciešamība pēc papildus nodrošinājuma, piemēram, nekustamā īpašuma ķīlas.

Nepieciešamie kritēriji aizdevuma saņemšanai:

  • Uzņēmums strādā vismaz gadu;
  • Iepriekšējais gads noslēgts ar peļnu;
  • Pozitīvs pašu kapitāls;
  • Nav lielu nodokļu kavējumu.
  1. Elektrotehnoloģiju uzņēmums ir atradis jaunu piegādātāju Taivānā.
  2. Diemžēl, pilnībā neuzticoties jaunajam partnerim, piegādātājs pieprasa 80% priekšapmaksu.
  3. ERST Finance izsniedz garantijas nodrošinājumu plānotajam darījumam ar starptautiski atzīta nodrošinājuma palīdzību.
  4. Novērtējot sniegtās garantijas, piegādātājs piekrīt darījumam. ERST Finance nodrošina abu pušu interešu pārstāvēšanu.

Kā saņemt finansējumu?

01

02

03

IEPIRKUMU FINANSĒŠANA

Apmaksājiet savu piegādātāju rēķinus ar ERST

Atlieciet maksājumus par 30-90 dienām

Saņemiet atlaides un uzņemieties lielākus pasūtījumus

KREDĪTS UZŅĒMUMIEM

Piesaistiet finansējumu operatīvās darbības nodrošināšanai

Izmantojiet preču krājumus aizdevuma garantijai

Kompensējiet nesezonu, nodrošinot vienmērīgu naudas plūsmu

FAKTORINGS

Saņemiet naudu par saviem darījumiem jau šodien

Iegūstiet papildu finansējumu biznesa attīstībai

Aizmirstiet par garajiem apmaksas termiņiem

GARANTIJAS NODROŠINĀJUMS

Samaziniet darījumu riskus

Pretendējiet uz jauniem pasūtījumiem

Aizstājiet priekšapmaksu ar garantiju

IZEJVIELU FINANSĒŠANA

Saņemiet operatīvu finansējumu jaunu preču un izejvielu iegādei

Norēķinieties ar piegādātāju uzreiz un saņemiet atlaidi

Izmantojiet papildu finansējumu lielāku pasūtījumu realizācijai

KRĀJUMU FINANSĒŠANA

Saņemiet brīvus finanšu līdzekļus savu krājumu vērtībā

Atbrīvojiet finanšu līdzekļus jaunu pasūtījumu realizācijai

Paturiet krājumus savā rīcībā

IEPIRKUMU FINANSĒŠANA

Apmaksājiet savu piegādātāju rēķinus ar ERST

Atlieciet maksājumus par 30-90 dienām

Saņemiet atlaides un uzņemieties lielākus pasūtījumus

KREDĪTS UZŅĒMUMIEM

Piesaistiet finansējumu operatīvās darbības nodrošināšanai

Izmantojiet preču krājumus aizdevuma garantijai

Kompensējiet nesezonu, nodrošinot vienmērīgu naudas plūsmu

FAKTORINGS

Saņemiet naudu par saviem darījumiem jau šodien

Iegūstiet papildu finansējumu biznesa attīstībai

Aizmirstiet par garajiem apmaksas termiņiem

GARANTIJAS NODROŠINĀJUMS

Samaziniet darījumu riskus

Pretendējiet uz jauniem pasūtījumiem

Aizstājiet priekšapmaksu ar garantiju

IZEJVIELU FINANSĒŠANA

Saņemiet operatīvu finansējumu jaunu preču un izejvielu iegādei

Norēķinieties ar piegādātāju uzreiz un saņemiet atlaidi

Izmantojiet papildu finansējumu lielāku pasūtījumu realizācijai

KRĀJUMU FINANSĒŠANA

Saņemiet brīvus finanšu līdzekļus savu krājumu vērtībā

Atbrīvojiet finanšu līdzekļus jaunu pasūtījumu realizācijai

Paturiet krājumus savā rīcībā

Uzdot Jautājumu
Uzdot Jautājumu
Uzziniet, kā ERST finance var palīdzēt jūsu izaugsmei
Uzņēmums
Reģistrācijas numurs
Nozare
Nepieciešamais finansējums
Finansējuma mērķis
Kontaktpersona
E-pasts
Telefona nr.

Izdevīgi nosacījumi, no 1% par darījumu

Bez ķīlas, galvojumiem un kredītsaistībām

Finansējuma piešķiršana 2-3 dienu laikā