Privātuma politika

Šis datu apstrādes paziņojums sniedz informāciju par mūsu veikto datu apstrādi attiecībā uz vietnes (mājaslapas) apmeklētājiem, kā arī personām, kuras izmanto vietnes funkcionalitāti iesniegt mums kontaktinformāciju.

Mēs varam jebkurā brīdī, atkarībā no personas datu apstrādes procesu izmaiņām, papildināt vai grozīt šo paziņojumu, par to izvietojot informatīvu paziņojumu vietnē.

 

Personas datu apstrādes pārzinis un kontaktinformācija

Pārzinis: ERST Finance, AS; reģistrācijas Nr. 41203048956; juridiskā adrese: Ventspils, Kuldīgas iela 51, LV-3601, Latvija (turpmāk - ERST Finance).

Kontaktinformācija saziņai jautājumos par personas datu aizsardzību:

 • Tālrunis: +371 60002890
 • Epasts: info@erstfinance.lv

Ņemot vērā ERST Finance darbības raksturu, datu aizsardzības speciālists nav norīkots.

 

Kādus personas datus un kādam nolūkam izmanto ERST Finance?

Savā darbībā ERST Finance pārsvarā izmanto personas datus, kas tiek iegūti no pašiem datu subjektiem (piemēram, izmantojot mājaslapas pieteikuma vai kontakta formu). Ņemot vērā ERST Finance darbības specifiku, mēs apstrādājam minimālu personas datu apjomu, cik nepieciešams klientu piesaistei, attiecību nodibināšanai un uzturēšanai.

Visus ar uzņēmumu pārstāvjiem vai kontaktpersonām saistītos personas datus ERST Finance apstrādā, pamatojoties uz norādītajām ERST Finance leģitīmajām interesēm (Regulas 6. panta pirmā punkta f) apakšpunkts), sekojošiem nolūkiem:

 • Jaunu klientu piesaiste, potenciālo klientu apzināšana un ar to saistītā komunikācija, informēšana par pakalpojumiem
  Saņemot informāciju par potenciālu sadarbības iespēju vai saņemot jautājumus par mūsu pakalpojumiem, ERST Finance izmantos norādīto kontaktinformāciju, lai sazinātos ar kontaktpersonu, saņemtu nepieciešamo informāciju, nosūtītu piedāvājumu, sazinātos par iesniegto piedāvājumu, kā arī citas darbības.
  Šim nolūkam varam izmantot kādu no šādiem personas datu veidiem: vārdu, uzvārdu, kontakttelefonu, epastu un pārstāvētā uzņēmuma nosaukumu, amatu. Ja nepieciešams klientu attiecību kvalitātes nodrošināšanai, varam apkopot arī citu informāciju, kas attiecas uz personu, piemēram, saziņas preferences.
 • Sadarbības risku novērtēšana un pārvaldīšana (piemēram, krāpšanas gadījumu novēršana)
  Atkarībā no sadarbības rakstura (potenciāls vai esošs klients), mēs varam iegūt papildu informāciju, lai noskaidrotu, vai nepastāv kādi apstākļi, kas liktu pārskatīt sadarbības iespējas vai veidu. ERST Finance var iegūt personas datus arī no trešajām personām (piemēram, parādu vēstures datu bāze, kredītbiroji, publiskie reģistri un datubāzes), lai iegūtu informāciju par potenciālajiem riska faktoriem.
  Šim nolūkam varam izmantot kādu no šādiem personas datu veidiem: vārdu, uzvārdu, personas kodu, pārstāvētā uzņēmuma nosaukumu, amatu, informāciju par parādsaistībām, informāciju par ieņemamajiem amatiem citos uzņēmumos, kā arī citu informāciju atkarībā no konkrētās situācijas.
 • Līguma sagatavošana un noslēgšana
  Uzņēmuma pārstāvju vai kontaktpersonu personas dati tiks izmantoti, tos iekļaujot līguma projektā, kā arī līguma noslēgšanas procesā. ERST Finance var iegūt personas datus arī no trešajām personām (piemēram, publiskie reģistri), piemēram, lai pārliecinātos par pārstāvības tiesībām.
  Šim nolūkam varam izmantot kādu no šādiem personas datu veidiem: vārdu, uzvārdu, personas kodu, kontakttelefonu, epastu, pārstāvētā uzņēmuma nosaukumu, amatu, pilnvarojuma apjomu un termiņu, paraksta attēlojumu, kā arī citu informāciju atkarībā no konkrētās situācijas. 

 

Kādas sīkdatnes un kādam nolūkam tiek izmantotas mūsu vietnē?

Apmeklējot ERST Finance vietni, uz Jūsu ierīces tiek izvietotas sīkdatnes. Lai noskaidrotu, kas ir sīkdatnes, kā kontrolēt to lietošanu, kā sīkdatnes izdzēst, apmeklējiet www.aboutcookies.org.

Personas datus, kas tiek ievākti vietnes apmeklējuma rezultātā, ERST Finance apstrādā, pamatojoties uz norādītajām ERST Finance leģitīmajām interesēm (Regulas 6. panta pirmā punkta f) apakšpunkts), sekojošiem nolūkiem:

 • Vietnes darbības nodrošināšana un drošība
  Lai lietotājs varētu apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni, nodrošinot informācijas pieejamību, kā arī vietnes aizsardzību no ļaunprātīgas izmantošanas, tiek izmantotas tikai nepieciešamās sīkdatnes. Ņemot vērā, ka šī informācija ir nepieciešama informācijas aprites nodrošināšanai, piekrišana netiek prasīta.
 • Lietotāja preferenču saglabāšana
  Lai Jums katru reizi nebūtu jāizvēlas lapas valoda vai jāapstiprina sīkdatņu izmantošana, mēs saglabājam Jūsu izvēli sīkdatnē.
 • Vietnes lietošanas analīze un darbības uzlabošana
 • Lai iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu un analizētu lietotāju rīcību, kas ļauj uzlabot vietnes darbību, saturu un apmeklējuma pieredzi, kā arī sniedz informāciju par iespējām pilnveidot pakalpojumus, tiek izmantotas dažādu veidu sīkdatnes. Mēs nekombinējam caur sīkdatnēm iegūto informāciju ar mums pieejamajiem personas datiem, tādējādi caur sīkdatnēm neievācam personas datus. Mēs dalāmies ar vietnes lietošanas informāciju ar saviem analītikas partneriem, kuri var kombinēt šos datus ar to rīcībā esošo informāciju. Ņemot vērā speciālo normatīvo aktu prasības, mēs pieņemam, ka neiebilstiet šo sīkdatņu izmantošanai, apmeklējot mūsu vietni.
  • Google analytics (_ga, _gid_): Šo sīkdatņu mērķis ir apzināt un analizēt mūsu vietnes apmeklētājus. Sīkdatnē tiek saglabāta informācija par apmeklējumu, kas veikts no konkrētas iekārtas, bet mūsu konfigurācija nodrošina, ka Google Inc. nesaņem mūsu lietotāju personas datus. Papildus informācija: http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html vai https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
 • Satura pielāgošana lietotājam (lietotāja izsekošana un marketings)
  Vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas apkopo informāciju par lietotāja mijiedarbību, tādējādi vietnē var attēlot saturu, kas ir atbilstošākais lietotājam. Mēs dalāmies ar vietnes lietošanas informāciju ar saviem sociālo tīklu un tirgvedības pakalpojumu partneriem, kuri var kombinēt šos datus ar to rīcībā esošo informāciju. Mēs nekombinējam caur sīkdatnēm iegūto informāciju ar mums pieejamajiem personas datiem, tādējādi mēs caur sīkdatnēm neievācam personas datus. Mēs pieņemam, ka neiebilstiet šo sīkdatņu izmantošanai, apmeklējot mūsu vietni.
  • Adform (.adform.net): Šīs sīkdatnes nodrošina iespēju analizēt lietotāja mijiedarbību un uzlabot satura atbilstību lietotājam. Papildus informācija: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/
  • Facebook (fr): Šī sīkdatne ļauj analizēt lietotāja mijiedarbību un uzlabot satura atbilstību lietotājam. Papildus informācija: https://www.facebook.com/policies/cookies/
  • Hotjar (_hjIncludedInSample): Ar šo sīkdatņu starpniecību tiek analizētas lietotāju grupas, kuras apmeklē mūsu vietni, lai mēs varētu uzlabotu lietotāju pieredzi. Papildus informācija: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

 

Kā mainīt sīkdatņu izmantošanas izvēli vai tās dzēst?

Manīt savu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai var caur sava pārlūka iestatījumiem. Atsevišķos gadījumos sīkdatņu izmantošanu var mainīt attiecīgās trešās personas resursos. Plašāka informācija: www.youronlinechoices.com/lv/

Gadījumā, ja pilnībā atslēgsiet sīkdatņu izmantošanu, pastāv iespēja, ka atsevišķas funkcijas nedarbosies pilnvērtīgi vai arī vietnes izmantošana būs apgrūtināta.

Jūs arī variet jebkurā brīdī izdzēst saglabātās sīkdatnes. Papildu informāciju var iegūt arī savas attiecīgās pārlūkprogrammas privātuma iestatījumos un palīdzības sadaļā.
 
 

Kam personas dati tiks nodoti vai atklāti?

Pārsvarā personas dati ir pieejami tikai ERST Finance personālam to funkciju veikšanai nepieciešamajā apjomā.

Atsevišķos gadījumos personas dati var tikt nodoti mūsu pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, juridiskajiem birojiem, reklāmas un tirgvedības pakalpojumu sniedzējiem) iepriekš noteikto leģitīmo nolūku ietvaros vai arī izpildot likumiskus pienākumu (piemēram, sniedzot informāciju mūsu revidentiem). Tāpat personas dati var nonākt pie mūsu datu apstrādātājiem (piemēram, serveru uzturētājiem, ārpakalpojumu grāmatvežiem), bet šajā gadījumā par datu apstrādi ir noslēgts datu apstrādes līgums un visu atbildību par datu apstrādi saglabā ERST Finance.

Likumā noteiktajos gadījumos ERST Finance var būt pienākums nodot personas datus publiskām iestādēm (piemēram, ziņošana uzraudzības iestādēm, nodokļu audita gadījumos). Šādā gadījumā ERST Finance personas datus nodos tikai, pamatojoties uz rakstveida pieprasījumu, un tikai nepieciešamajā apjomā.

ERST Finance mums pieejamos personas datus nenosūta uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

 

Cik ilgi tiks uzglabāti personas dati?

Jūsu dati tiks glabāti ne ilgāk kā nepieciešams attiecīgo nolūku sasniegšanai.

Attiecībā uz kontaktinformāciju, kas iegūta caur vietnes kontaktiespēju funkcionalitāti, datu uzglabāšanas ilgums ir cieši saistīts ar turpmāko sadarbību. Proti, gadījumā, ja Jūsu uzņēmums kļūst par ERST Finance klientu, tad datu apstrāde vairs nenotiks iepriekš norādītajiem mērķiem, bet jauniem mērķiem, piemēram, līguma izpildes administrēšana, rēķinu nosūtīšana, juridisko dokumentu saglabāšana u.c. Gadījumā, ja pēc kontaktinformācijas saņemšanas netiks nodibinātas darījuma attiecības, tad mēs saglabāsim sniegto kontaktinformāciju, kamēr tā būs aktuāla, lai sazinātos ar Jūsu pārstāvēto uzņēmumu augstāk norādīto mērķu ietvaros.

Attiecībā uz sīkdatnēs ietverto informāciju, tā tiks apstrādāta atkarībā no konkrētās sīkdatnes mērķa vai līdz Jūs dzēsīsiet attiecīgo sīkdatni vai atsauksiet savu piekrišanu.

 

Vai tiek veikta profilēšana vai automatizēta lēmumu pieņemšana?

ERST Finance neizmanto Jūsu personas datus, veicot profilēšanu vai pieņemot automatizētus lēmumus.
 
 

Kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz datu apstrādi?

Jums ir tiesības prasīt piekļuvi saviem personas datiem, personas datu labošanu vai dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret personas datu apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību. Tomēr šīs tiesības nav absolūtas un pastāv dažādi izņēmumi šo tiesību īstenošanai. Gadījumos, kad datu apstrādes pamats ir piekrišana, Jums ir tiesības to jebkurā brīdī atsaukt.

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt rakstveidā vai elektroniski, pieprasījumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

 

Kā iesniegt sūdzību par datu apstrādi?

Jebkādu jautājumu vai iebildumu gadījumā, lūdzu, vispirms sazināties ar mums. Gadījumā, ja uzskatiet, ka datu apstrāde ir prettiesiska, sūdzību ir iespējams iesniegt Datu valsts inspekcijai. Sīkāka informācija: http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/.
 

Uzdot Jautājumu
Uzdot Jautājumu
Uzziniet, kā ERST finance var palīdzēt jūsu izaugsmei
Uzņēmums
Reģistrācijas numurs
Nozare
Nepieciešamais finansējums
Finansējuma mērķis
Kontaktpersona
E-pasts
Telefona nr.

Izdevīgi nosacījumi, no 1% par darījumu

Bez ķīlas, galvojumiem un kredītsaistībām

Finansējuma piešķiršana 2-3 dienu laikā