Polityka prywatności

Niniejsze powiadomienie o przetwarzaniu danych zawiera informacje o sposobie przetwarzania przez nas danych w odniesieniu do odwiedzających witrynę (stronę internetową), jak również osób, które korzystają z funkcji witryny polegającej na udzielaniu nam informacji kontaktowych.

Możemy w dowolnym momencie, w zależności od zmian procesu przetwarzania danych osobowych, uzupełnić lub zmienić niniejszej powiadomienie, o czym powiadomimy odwiedzających w oddzielnym zawiadomieniu na witrynie.

 

Administrator przetwarzania danych osobowych i informacje kontaktowe

Administrator: ERST Finance, AS; nr rej. 41203048956; adres siedziby: Ventspils, Kuldīgas iela 51, LV-3601, Łotwa (zwany dalej „ERST Finance”).

Informacja do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych:

 • Telefon: +371 60002890
 • E-mail: info@erstfinance.lv

Zważywszy na zakres działalności ERST Finance, pełnomocnik ochrony danych nie został powołany.

 

Jakie dane osobowe i w jakim celu są wykorzystywane przez ERST Finance?

W ramach swojej działalności ERST Finance wykorzystuje dane osobowe uzyskane od osób, których dane dotyczą (np. za pośrednictwem formularza zgłoszenia lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej). Zważywszy na specyfikę działalności ERST Finance przetwarzamy minimalny zakres danych osobowych tylko w takim stopniu, w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do pozyskania nowych klientów, zawarcia i utrzymania kontaktu.

Wszystkie dane osobowe związane z przedstawicielami firm i osobami upoważnionymi do kontaktu są przetwarzane przez ERST Finance na podstawie prawnie uzasadnionych interesów ERST Finance (art. 6 ust. 1 lit. f)), do następujących celów:

 • Pozyskanie nowych klientów, rozpoznanie potencjalnych klientów i związana z tym komunikacja, informowanie o usługach
  Po otrzymaniu informacji o potencjalnej możliwości nawiązania współpracy lub pytań dotyczących naszych usług ERST Finance będzie wykorzystywać podane dane kontaktowe w celu skontaktowania się z osobą upoważnioną do kontaktu, otrzymania wymaganych informacji, wysłania oferty, skontaktowania się w sprawie złożonej oferty oraz w celu wykonania innych czynności. W tym celu możemy wykorzystywać niektóre elementy tych danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz nazwę reprezentowanego przedsiębiorstwa, stanowisko. Jeśli będzie to konieczne do zapewnienia jakości kontaktów z klientami, możemy również gromadzić inne dane dotyczące osoby, np. preferowane formy kontaktu.
 • Ocena ryzyka współpracy i zarządzanie nim (np. zapobieganie oszustwom)
  W zależności od charakteru współpracy (potencjalny lub bieżący klient) możemy gromadzić dodatkowe dane w celu ustalenia, czy nie istnieją okoliczności zmuszające do zrewidowania możliwości i rodzaju współpracy. ERST Finance może gromadzić dane osobowe również od stron trzecich (np. baza danych historii zadłużenia, biura kredytowe, publiczne rejestry i bazy danych), w celu uzyskania informacji o ewentualnych czynnikach ryzyka. W tym celu możemy wykorzystywać niektóre elementy danych osobowych: imię, nazwisko, osobisty nr identyfikacyjny, nazwa reprezentowanego przedsiębiorstwa, stanowisko, informacje o należnościach, informacje o stanowiskach zajmowanych w innych przedsiębiorstwach, jak również inne informacje w zależności od danej sytuacji.
 • Sporządzenie i zawieranie umowy
  Dane osobowe przedstawicieli przedsiębiorstw i ich osób upoważnionych do kontaktu będą wykorzystywane poprzez ich podanie w projekcie umowy, jak również w samym procesie zawierania umowy. ERST Finance może uzyskać dane osobowe od stron trzecich (np. rejestrów publicznych), aby na przykład sprawdzić uprawnienia do reprezentacji. W tym celu możemy wykorzystywać niektóre elementy danych osobowych: imię, nazwisko, osobisty nr identyfikacyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwa reprezentowanego przedsiębiorstwa, stanowisko, zakres i termin upoważnienia, wizerunek podpisu, jak również inne informacje w zależności od danej sytuacji. 

 

Jakie pliki cookie i w jakim celu są wykorzystywane na naszej witrynie?

W trakcie odwiedzin witryny ERST Finance na urządzeniu użytkownika są umieszczane pliki cookie. Aby sprawdzić, czym są pliki cookie, jak kontrolować ich wykorzystanie, jak usunąć pliki cookie, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.aboutcookie.org.

Dane osobowe, które są gromadzone w wyniku odwiedzin naszej witryny, są przetwarzane przez ERST Finance na podstawie prawnie uzasadnionych interesów ERST Finance (art. 6 ust. 1 lit. f)) do następujących celów:

 • Zapewnienie funkcjonowania i bezpieczeństwa witryny
  W celu umożliwienia użytkownikowi odwiedzenia i przeglądania witryny poprzez zapewnienie dostępności informacji oraz ochrony przed nadużyciami, wykorzystywane są wyłącznie niezbędne pliki cookie. Zważywszy, że informacje te są niezbędne do zapewnienia obiegu informacji, zgoda nie jest wymagana.
 • Zachowywanie preferencji użytkownika
  Aby użytkownik nie był zmuszony do wyboru języka strony lub akceptacji wykorzystania plików cookie, preferencje użytkownika przechowujemy w pliku cookie.
 • Analiza i poprawa funkcjonowania witryny
 • Strona wykorzystuje różnego rodzaju pliki cookie w celu uzyskania danych statystycznych o ruchu odwiedzających na stronie, a także przeprowadzenia analizy działań odwiedzających, co pozwala nam zarówno poprawić działanie witryny, jej treść i doświadczenie z korzystania ze strony, a także udziela nam informacji o możliwościach ulepszenia usług. Nie łączymy informacji uzyskanych za pomocą plików cookie z innymi posiadanymi przez nas informacjami, co oznacza, że za pośrednictwem plików cookie nie gromadzimy danych osobowych. Udostępniamy informacje dotyczące korzystania z witryny swoim partnerom zajmującym się analizą danych, którzy mogą łączyć te dane z posiadanymi przez siebie informacjami. Zważywszy na specjalne wymagania przepisów prawa, zakładamy, że nie wyrażasz sprzeciwu na wykorzystanie tych plików cookie w trakcie odwiedzin naszej strony.
  • Google analytics (_ga, _gid_): celem tych plików cookie jest rozpoznanie i analiza odwiedzających naszą stronę. W pliku cookie przechowywane są informacje o połączeniu ze stroną z konkretnego urządzenia, jednak nasza konfiguracja gwarantuje, że Google Inc. nie otrzymuje danych osobowych naszych użytkowników. Dodatkowe informacje: http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html lub https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Dostosowanie treści do użytkownika (śledzenie użytkowników i marketing)
Witryna wykorzystuje pliki cookie, które gromadzą informacje o interakcjach użytkownika, dzięki czemu na witrynie mogą wyświetlać się treści, które są odpowiednie dla użytkownika. Udostępniamy informacje dotyczące korzystania z witryny swoim partnerom świadczącym usługi związane ze społecznościami internetowymi i marketingiem, którzy mogą łączyć te dane z posiadanymi przez siebie informacjami. Nie łączymy informacji uzyskanych za pomocą plików cookie z innymi posiadanymi przez nas informacjami, a tym samym za pośrednictwem plików cookie nie gromadzimy danych osobowych. Zakładamy, że nie wyrażasz sprzeciwu na wykorzystanie tych plików cookie w trakcie odwiedzin naszej strony.

 • Adform (.adform.net): te pliki cookie umożliwiają analizowanie interakcji użytkownika i lepsze dostosowanie treści do użytkownika. Dodatkowe informacje: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/product-and-services-privacy-policy/
 • Facebook (.adform.net): ten plik cookie pozwala na analizowanie interakcji użytkownika i lepsze dostosowanie treści do użytkownika. Dodatkowe informacje: https://www.facebook.com/policies/cookie/
 • Hotjar (_hjIncludedInSample): za pośrednictwem tych plików cookie analizowane są grupy użytkowników, które odwiedzają naszą witrynę, abyśmy mogli polepszyć doświadczenie użytkowników. Dodatkowe informacje: https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie

 

 

Jak zmienić preferencje wykorzystywania plików cookie i jak usunąć pliki cookie?

Swoją zgodę na wykorzystanie plików cookie można zmienić za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki. W niektórych przypadkach wykorzystanie plików cookie można zmienić w zasobach odpowiednich podmiotów trzecich. Więcej informacji: www.youronlinechoices.com/lv/

W przypadku całkowitej rezygnacji z wykorzystania plików cookie istnieje możliwość, że oddzielne funkcje witryny nie będą w pełni działały lub funkcjonowanie strony będzie utrudnione.

W dowolnym momencie można również usunąć zachowane pliki cookie. Dodatkowe informacje można uzyskać w ustawieniach prywatności i pomocy danej przeglądarki internetowej.
 

Komu są przekazywane lub ujawniane dane osobowe?

Dane osobowe są przeważnie udostępniane tylko pracownikom ERST Finance do celów wykonywania ich obowiązków w niezbędnych zakresie.

W niektórych przypadkach dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym nam usługi (np. kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi reklamowe lub marketingowe) w ramach wcześniej ustalonych prawnie uzasadnionych celów lub w ramach wykonywania obowiązków ustawowych (np. udzielanie informacji naszym audytorom). Oprócz tego dane osobowe mogą zostać przekazane naszym podmiotom przetwarzającym dane (np. podmioty utrzymujące serwery, zewnętrzni księgowi), lecz w takim przypadku na przetwarzanie danych zawarta została umowa o przetwarzanie danych i wyłączna odpowiedzialność za przetwarzanie danych spoczywa na ERST Finance.

W przypadkach, o których mowa w ustawie, firma ERST Finance może być zobowiązana do przekazania danych osobowych odpowiednim organom (np. informowanie organów kontroli, w przypadkach kontroli podatkowej). W takim przypadku ERST Finance przekaże dane osobowe tylko na podstawie pisemnego żądania i wyłącznie w niezbędnym zakresie.

ERST Finance nie przekazuje posiadanych danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 

Jak długo dane osobowe są przechowywane?

Dane użytkownika są przechowywane tak długo, jak długo są one niezbędne do osiągnięcia odpowiedniego celu.

W odniesieniu do informacji kontaktowych uzyskanych za pośrednictwem funkcji kontaktowych witryny czas przechowywania danych osobowych jest ściśle związany z przyszłą współpracą. Oznacza to, że w przypadku gdy firma użytkownika zostanie klientem ERST Finance, przetwarzanie danych nie będzie wykonywane w celu osiągnięcia wyżej podanych celów, lecz do nowych celów, np. zarządzanie wykonaniem umowy, wysyłanie faktur, przechowywanie dokumentów prawnych itd. W przypadku gdy po otrzymaniu informacji kontaktowej nie zostanie zawarty stosunek prawny, będziemy przechowywali udzielone informacje kontaktowe do czasu, w którym będą one niezbędne w celu skontaktowania się z reprezentowaną przez użytkownika firmą w ramach wyżej podanych celów.

W odniesieniu do informacji zawartych w plikach cookie, będą one przetwarzane w zależności od celu danego pliku cookie, do czasu usunięcia przez użytkownika danego pliku cookie lub cofnięcia zgody na jego wykorzystanie.

 

Czy jest przeprowadzane profilowanie lub automatyczne podejmowanie decyzji?

ERST Finance nie wykorzystuje danych osobowych użytkownika do profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.
 

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do przetwarzania danych?

Użytkownik ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, ich edycji i usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych. Jednakże prawa te nie są bezwzględne i istnieją wyjątki od realizacji tych praw. W przypadkach gdy podstawą do przetwarzania danych jest zgoda, użytkownik ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie.

Wniosek o skorzystanie ze swoich praw można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, podpisując wniosek bezpiecznym podpisem elektronicznych.

 

Jak złożyć skargę na przetwarzanie danych?

W przypadku jakichkolwiek pytań i zażaleń, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych jest nielegalne, można złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje: https://www.uodo.gov.pl/pl/134/233.

ZADAJ PYTANIE
ZADAJ PYTANIE
DOWIEDZ SIĘ, JAK ERST FINANCE MOŻE POMÓC CI W ROZWOJU
Firma
Nr rej.
Branża
Niezbędne finansowanie
Cel finansowania
Osoba upoważniona do kontaktu
Adres e-mail
Telefon

Korzystne warunki, od 1% od transakcji

Bez zastawu, zabezpieczenia i zobowiązań kredytowych

Uzyskanie finansowanie w ciągu 2–3 dni