FAKTORING, CZYLI SPOSÓB NA SZYBSZE OPŁACENIE TRANSAKCJI

Otrzymaj pieniądze za wystawione faktury już dzisiaj

90% kwoty transakcji – na Twoim rachunku już dzisiaj

Pozostała kwota – kiedy kupujący rozliczył się z ERST Finance

Korzystne warunki – od 0,5% od transakcji

Dla kupujących – termin płatności: 30–90 dni

Faktoring to krótkoterminowa pożyczka dla firmy w celu zwiększenia bieżących środków. Jest to pewnego rodzaju kredyt dla firm z tą różnicą, że formą zabezpieczenia jest jeszcze nieotrzymany zysk, tj. wystawione faktury.

ERST Finance działa jako pośrednik, dokonując opłaty zawartych przez ciebie transakcji, a jednocześnie umożliwia twoim klientom odroczenie płatności o 30–90 dni. Dzięki temu możliwie jest zapewnienie równomiernego przepływu dochodów bez konieczności oczekiwania na płatności od kontrahentów.

Wymagane kryteria do otrzymania pożyczki:

  • Firma musi działać co najmniej rok;
  • Poprzedni rok działalności został zamknięty z zyskiem;
  • Pozytywny kapitał własny;
  • Firma nie ma dużych zaległości podatkowych.
  1. Aby przedsiębiorstwo spożywcze mogło uzyskać prawo do dystrybucji swoich wyrobów w szerszej sieci handlowej, musi zgodzić się na 60 termin płatności.
  2. Długi termin płatności stanowi duże obciążenie dla bieżącego przepływu gotówki, dlatego firma zawiera umowę faktoringu z ERST Finance.
  3. Oddając następne zamówienie w wysokości 10 000 euro, firma może przekazać fakturę ERST Finance do opłaty, informując o tym jednocześnie swojego kontrahenta.
  4. Dzięki otrzymaniu kwoty 9 000 euro w ciągu jednego dnia firma może rozliczyć się ze swoimi pracownikami i inwestować w produkcję.
  5. W ciągu 60 dni kontrahent opłaca pełną kwotę rachunku na rzecz ERST Finance.
  6. Firma otrzyma pozostałą kwotę transakcji po odliczeniu prowizji za faktoring, która w tym wypadku wynosi 0,5%, czyli 50 euro.

JAK OTRZYMAĆ FINANSOWANIE?

01

Klient wystawia fakturę za towary lub usługi dostarczone kupującemu.

02

Sporządzana jest umowa faktoringu i ERST Finance dokonuje natychmiastowej opłaty za fakturę w wysokości do 90%.

03

W ciągu 30-90 dni kupujący rozlicza się z ERST Finance i klientem.

FINANSOWANIE ZAOPATRZENIA

FINANSOWANIE ZAOPATRZENIA

Opłać faktury swoich dostawców z ERST

Odrocz termin płatności o 30–90 dni

Otrzymuj upusty i przyjmuj większe zamówienia

KREDYT DLA BIZNESU

KREDYT DLA BIZNESU

Pozyskaj finansowanie do zapewnienia działalności operacyjnej

Wykorzystuj zapasy towarowe do zabezpieczenia pożyczki

Zrekompensuj brak sezonu, zapewniając regularny przepływ środków

FAKTORING

FAKTORING

Otrzymaj pieniądze na swoje transakcje już dzisiaj

Uzyskaj dodatkowe finansowanie na rozwój biznesu

Zapomnij o długich terminach płatności

FINANSOWANIE ZAOPATRZENIA

Opłać faktury swoich dostawców z ERST

Odrocz termin płatności o 30–90 dni

Otrzymuj upusty i przyjmuj większe zamówienia

KREDYT DLA BIZNESU

Pozyskaj finansowanie do zapewnienia działalności operacyjnej

Wykorzystuj zapasy towarowe do zabezpieczenia pożyczki

Zrekompensuj brak sezonu, zapewniając regularny przepływ środków

FAKTORING

Otrzymaj pieniądze na swoje transakcje już dzisiaj

Uzyskaj dodatkowe finansowanie na rozwój biznesu

Zapomnij o długich terminach płatności

ZADAJ PYTANIE
ZADAJ PYTANIE
DOWIEDZ SIĘ, JAK ERST FINANCE MOŻE POMÓC CI W ROZWOJU
Firma
Nr rej.
Branża
Niezbędne finansowanie
Cel finansowania
Osoba upoważniona do kontaktu
Adres e-mail
Telefon

Korzystne warunki, od 1% od transakcji

Bez zastawu, zabezpieczenia i zobowiązań kredytowych

Uzyskanie finansowanie w ciągu 2–3 dni