FINANSOWANIE ZAPASÓW NA POCZET BIEŻĄCYCH ŚRODKÓW

Otrzymaj wolne środki finansowe o wartości swoich zapasów towarowych

Pieniądze, które zostały zamrożone w niesprzedanych zapasach, są dostępne już dziś

Finansowane zapasy mogą być składowane we własnych magazynach

Bez zastawów i zabezpieczeń

Korzystne warunki – od 1% od transakcji

ERST Finance oferuje alternatywę dla klasycznych instrumentów kredytowych, pozwalając na wykorzystanie wyrobów zgromadzonych w magazynach w celu otrzymania krótkoterminowej pożyczki w danym okresie na poczet opłaty zobowiązań lub rozpoczęcie nowego projektu.

Jedynym zabezpieczeniem wymaganym do otrzymania kredytu są niesprzedane zapasy towarowe. Oprócz tego pozwalamy na swobodne rozporządzanie tymi zapasami, nie ograniczając ich składowania. Kredyt dla firm z terminem spłaty 30–90 dni. 

Wymagane kryteria do otrzymania pożyczki:

  • Firma musi działać co najmniej rok;
  • Poprzedni rok działalności został zamknięty z zyskiem;
  • Pozytywny kapitał własny;
  • Firma nie ma dużych zaległości podatkowych.
  1. Firma branży drzewnej, korzystając z okazji na rynku, kupuje duże zapasy dłużyc, dzięki czemu zapewnia 100% mocy przerobowych.
  2. Jednocześnie w firmie powstaje brak bieżących środków, ponieważ nie zaczął się jeszcze aktywny sezon sprzedaży, a ponadto kontrahenci zalegają z płatnościami poprzednich transakcji.
  3. ERST Finance refinansuje magazyn klienta i w ciągu 2–3 dni udziela finansowania w wysokości 90% wartości zapasów.
  4. Firma otrzymuje możliwość wypłaty wynagrodzenia dla pracowników oraz sfinansowania zakupu nowych belek drewnianych.
  5. Po 90 dniach, czyli po otrzymaniu płatności za sprzedane materiały drewniane, firma spłaca pożyczkę, a tym samym uzyskuje najlepszy zysk w tym sezonie.

JAK OTRZYMAĆ FINANSOWANIE?

01

Klient zastawia na rzecz ERST Finance swoje zapasy magazynowe, a w zamian otrzymuje dofinansowanie.

02

Zastawione zapasy pozostają w magazynie klienta i są dostępne do sprzedaży.

03

W ciągu 30–90 dni klient spłaca pożyczkę.

FINANSOWANIE ZAOPATRZENIA

Opłać faktury swoich dostawców z ERST

Odrocz termin płatności o 30–90 dni

Otrzymuj upusty i przyjmuj większe zamówienia

KREDYT DLA BIZNESU

Pozyskaj finansowanie do zapewnienia działalności operacyjnej

Wykorzystuj zapasy towarowe do zabezpieczenia pożyczki

Zrekompensuj brak sezonu, zapewniając regularny przepływ środków

FAKTORING

Otrzymaj pieniądze na swoje transakcje już dzisiaj

Uzyskaj dodatkowe finansowanie na rozwój biznesu

Zapomnij o długich terminach płatności

ZABEZPIECZENIE GWARANCYJNE

Zmniejsz ryzyko transakcji

Ubiegaj się o nowe zamówienia

Zastąp przedpłatę gwarancją

FINANSOWANIE SUROWCÓW

Otrzymaj bieżące finansowanie na zakup nowych towarów i surowców

Rozliczaj się z dostawcami od razu i otrzymuj upusty

Wykorzystaj dodatkowe finansowanie do realizacji większych zamówień

FINANSOWANIE ZAPASÓW

Otrzymaj wolne środki finansowe o wartości swoich zapasów towarowych

Uwolnij środki finansowe na realizację nowych zamówień

Zachowaj zapasy do swojej dyspozycji

FINANSOWANIE ZAOPATRZENIA

Opłać faktury swoich dostawców z ERST

Odrocz termin płatności o 30–90 dni

Otrzymuj upusty i przyjmuj większe zamówienia

KREDYT DLA BIZNESU

Pozyskaj finansowanie do zapewnienia działalności operacyjnej

Wykorzystuj zapasy towarowe do zabezpieczenia pożyczki

Zrekompensuj brak sezonu, zapewniając regularny przepływ środków

FAKTORING

Otrzymaj pieniądze na swoje transakcje już dzisiaj

Uzyskaj dodatkowe finansowanie na rozwój biznesu

Zapomnij o długich terminach płatności

ZABEZPIECZENIE GWARANCYJNE

Zmniejsz ryzyko transakcji

Ubiegaj się o nowe zamówienia

Zastąp przedpłatę gwarancją

FINANSOWANIE SUROWCÓW

Otrzymaj bieżące finansowanie na zakup nowych towarów i surowców

Rozliczaj się z dostawcami od razu i otrzymuj upusty

Wykorzystaj dodatkowe finansowanie do realizacji większych zamówień

FINANSOWANIE ZAPASÓW

Otrzymaj wolne środki finansowe o wartości swoich zapasów towarowych

Uwolnij środki finansowe na realizację nowych zamówień

Zachowaj zapasy do swojej dyspozycji

ZADAJ PYTANIE
ZADAJ PYTANIE
DOWIEDZ SIĘ, JAK ERST FINANCE MOŻE POMÓC CI W ROZWOJU
Firma
Nr rej.
Branża
Niezbędne finansowanie
Cel finansowania
Osoba upoważniona do kontaktu
Adres e-mail
Telefon

Korzystne warunki, od 1% od transakcji

Bez zastawu, zabezpieczenia i zobowiązań kredytowych

Uzyskanie finansowanie w ciągu 2–3 dni