ZABEZPIECZENIE GWARANCYJNE TWOICH ZOBOWIĄZAŃ

Otrzymaj dodatkową gwarancję wykonania swoich zobowiązań

Zmniejsz ryzyko transakcji

Ubiegaj się o większe zamówienia

Zastąp przedpłatę zabezpieczeniem gwarancyjnym

Korzystne warunki – od 1% od transakcji

Handel na runku zagranicznym to wystarczająco skomplikowany i ryzykowny proces, który często wiąże się z ryzykiem wykonania zobowiązań. ERST Finance swoim klientom oferuje udzielenie zabezpieczenia, które w oczach kontrahentów stanowi wiarygodne świadectwo tego, że jesteś partnerem, który jest w stanie wykonać swoje zobowiązania. W ten sposób można zmniejszyć ryzyko twoje, jak i twoich partnerów oraz zapewnić pewny grunt do prowadzenia międzynarodowej działalności.

W przypadku zabezpieczenia ERST Finance zobowiązuje się bezwarunkowo opłacić ustaloną kwotę na rzecz beneficjenta gwarancji, jeśli z jakiegoś powodu partner nie wykonał swoich zobowiązań. Należy liczyć się z tym, że może zaistnieć konieczność dodatkowego zabezpieczenia, np. w postaci zastawu na nieruchomości.

Wymagane kryteria do otrzymania pożyczki:

  • Firma musi działać co najmniej rok;
  • Poprzedni rok działalności został zamknięty z zyskiem;
  • Pozytywny kapitał własny;
  • Firma nie ma dużych zaległości podatkowych.
  1. Firma elektrotechniczna znalazła nowego dostawcę w Tajwanie.
  2. Niestety, dostawca w pełni nie ufa swojemu nowemu kontrahentowi i żąda 80% przedpłaty.
  3. ERST Finance udziela zabezpieczenia na poczet planowanej transakcji za pośrednictwem uznanego na świecie zabezpieczenia.
  4. Po dokonaniu oceny udzielonej gwarancji dostawca akceptuje transakcję. ERST Finance zapewnia reprezentowanie interesów obu stron.

JAK OTRZYMAĆ FINANSOWANIE?

01

02

03

FINANSOWANIE ZAOPATRZENIA

Opłać faktury swoich dostawców z ERST

Odrocz termin płatności o 30–90 dni

Otrzymuj upusty i przyjmuj większe zamówienia

KREDYT DLA BIZNESU

Pozyskaj finansowanie do zapewnienia działalności operacyjnej

Wykorzystuj zapasy towarowe do zabezpieczenia pożyczki

Zrekompensuj brak sezonu, zapewniając regularny przepływ środków

FAKTORING

Otrzymaj pieniądze na swoje transakcje już dzisiaj

Uzyskaj dodatkowe finansowanie na rozwój biznesu

Zapomnij o długich terminach płatności

ZABEZPIECZENIE GWARANCYJNE

Zmniejsz ryzyko transakcji

Ubiegaj się o nowe zamówienia

Zastąp przedpłatę gwarancją

FINANSOWANIE SUROWCÓW

Otrzymaj bieżące finansowanie na zakup nowych towarów i surowców

Rozliczaj się z dostawcami od razu i otrzymuj upusty

Wykorzystaj dodatkowe finansowanie do realizacji większych zamówień

FINANSOWANIE ZAPASÓW

Otrzymaj wolne środki finansowe o wartości swoich zapasów towarowych

Uwolnij środki finansowe na realizację nowych zamówień

Zachowaj zapasy do swojej dyspozycji

FINANSOWANIE ZAOPATRZENIA

Opłać faktury swoich dostawców z ERST

Odrocz termin płatności o 30–90 dni

Otrzymuj upusty i przyjmuj większe zamówienia

KREDYT DLA BIZNESU

Pozyskaj finansowanie do zapewnienia działalności operacyjnej

Wykorzystuj zapasy towarowe do zabezpieczenia pożyczki

Zrekompensuj brak sezonu, zapewniając regularny przepływ środków

FAKTORING

Otrzymaj pieniądze na swoje transakcje już dzisiaj

Uzyskaj dodatkowe finansowanie na rozwój biznesu

Zapomnij o długich terminach płatności

ZABEZPIECZENIE GWARANCYJNE

Zmniejsz ryzyko transakcji

Ubiegaj się o nowe zamówienia

Zastąp przedpłatę gwarancją

FINANSOWANIE SUROWCÓW

Otrzymaj bieżące finansowanie na zakup nowych towarów i surowców

Rozliczaj się z dostawcami od razu i otrzymuj upusty

Wykorzystaj dodatkowe finansowanie do realizacji większych zamówień

FINANSOWANIE ZAPASÓW

Otrzymaj wolne środki finansowe o wartości swoich zapasów towarowych

Uwolnij środki finansowe na realizację nowych zamówień

Zachowaj zapasy do swojej dyspozycji

ZADAJ PYTANIE
ZADAJ PYTANIE
DOWIEDZ SIĘ, JAK ERST FINANCE MOŻE POMÓC CI W ROZWOJU
Firma
Nr rej.
Branża
Niezbędne finansowanie
Cel finansowania
Osoba upoważniona do kontaktu
Adres e-mail
Telefon

Korzystne warunki, od 1% od transakcji

Bez zastawu, zabezpieczenia i zobowiązań kredytowych

Uzyskanie finansowanie w ciągu 2–3 dni