Privātuma politika

Šis datu apstrādes paziņojums sniedz informāciju par mūsu veikto datu apstrādi attiecībā uz vietnes (mājaslapas) apmeklētājiem, kā arī personām, kuras izmanto vietnes funkcionalitāti iesniegt mums kontaktinformāciju.

Mēs varam jebkurā brīdī, atkarībā no personas datu apstrādes procesu izmaiņām, papildināt vai grozīt šo paziņojumu, par to izvietojot informatīvu paziņojumu vietnē.

Personas datu apstrādes pārzinis un kontaktinformācija

Pārzinis: ERST Finance, AS; reģistrācijas Nr. 41203048956; juridiskā adrese: Ventspils, Kuldīgas iela 51, LV-3601, Latvija (turpmāk – ERST Finance).

Kontaktinformācija saziņai jautājumos par personas datu aizsardzību:

Ņemot vērā ERST Finance darbības raksturu, datu aizsardzības speciālists nav norīkots.

Kādus personas datus un kādam nolūkam izmanto ERST Finance?

Savā darbībā ERST Finance pārsvarā izmanto personas datus, kas tiek iegūti no pašiem datu subjektiem (piemēram, izmantojot mājaslapas pieteikuma vai kontakta formu). Ņemot vērā ERST Finance darbības specifiku, mēs apstrādājam minimālu personas datu apjomu, cik nepieciešams klientu piesaistei, attiecību nodibināšanai un uzturēšanai.

Visus ar uzņēmumu pārstāvjiem vai kontaktpersonām saistītos personas datus ERST Finance apstrādā, pamatojoties uz norādītajām ERST Finance leģitīmajām interesēm (Regulas 6. panta pirmā punkta f) apakšpunkts), sekojošiem nolūkiem:

Kādas sīkdatnes un kādam nolūkam tiek izmantotas mūsu vietnē?

Apmeklējot ERST Finance vietni, uz Jūsu ierīces tiek izvietotas sīkdatnes. Lai noskaidrotu, kas ir sīkdatnes, kā kontrolēt to lietošanu, kā sīkdatnes izdzēst, apmeklējiet www.aboutcookies.org.

Personas datus, kas tiek ievākti vietnes apmeklējuma rezultātā, ERST Finance apstrādā, pamatojoties uz norādītajām ERST Finance leģitīmajām interesēm (Regulas 6. panta pirmā punkta f) apakšpunkts), sekojošiem nolūkiem:

Kā mainīt sīkdatņu izmantošanas izvēli vai tās dzēst?

Manīt savu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai var caur sava pārlūka iestatījumiem. Atsevišķos gadījumos sīkdatņu izmantošanu var mainīt attiecīgās trešās personas resursos. Plašāka informācija: www.youronlinechoices.com/lv/

Gadījumā, ja pilnībā atslēgsiet sīkdatņu izmantošanu, pastāv iespēja, ka atsevišķas funkcijas nedarbosies pilnvērtīgi vai arī vietnes izmantošana būs apgrūtināta.

Jūs arī variet jebkurā brīdī izdzēst saglabātās sīkdatnes. Papildu informāciju var iegūt arī savas attiecīgās pārlūkprogrammas privātuma iestatījumos un palīdzības sadaļā.
 
 

Kam personas dati tiks nodoti vai atklāti?

Pārsvarā personas dati ir pieejami tikai ERST Finance personālam to funkciju veikšanai nepieciešamajā apjomā.

Atsevišķos gadījumos personas dati var tikt nodoti mūsu pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, juridiskajiem birojiem, reklāmas un tirgvedības pakalpojumu sniedzējiem) iepriekš noteikto leģitīmo nolūku ietvaros vai arī izpildot likumiskus pienākumu (piemēram, sniedzot informāciju mūsu revidentiem). Tāpat personas dati var nonākt pie mūsu datu apstrādātājiem (piemēram, serveru uzturētājiem, ārpakalpojumu grāmatvežiem), bet šajā gadījumā par datu apstrādi ir noslēgts datu apstrādes līgums un visu atbildību par datu apstrādi saglabā ERST Finance.

Likumā noteiktajos gadījumos ERST Finance var būt pienākums nodot personas datus publiskām iestādēm (piemēram, ziņošana uzraudzības iestādēm, nodokļu audita gadījumos). Šādā gadījumā ERST Finance personas datus nodos tikai, pamatojoties uz rakstveida pieprasījumu, un tikai nepieciešamajā apjomā.

ERST Finance mums pieejamos personas datus nenosūta uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Cik ilgi tiks uzglabāti personas dati?

Jūsu dati tiks glabāti ne ilgāk kā nepieciešams attiecīgo nolūku sasniegšanai.

Attiecībā uz kontaktinformāciju, kas iegūta caur vietnes kontaktiespēju funkcionalitāti, datu uzglabāšanas ilgums ir cieši saistīts ar turpmāko sadarbību. Proti, gadījumā, ja Jūsu uzņēmums kļūst par ERST Finance klientu, tad datu apstrāde vairs nenotiks iepriekš norādītajiem mērķiem, bet jauniem mērķiem, piemēram, līguma izpildes administrēšana, rēķinu nosūtīšana, juridisko dokumentu saglabāšana u.c. Gadījumā, ja pēc kontaktinformācijas saņemšanas netiks nodibinātas darījuma attiecības, tad mēs saglabāsim sniegto kontaktinformāciju, kamēr tā būs aktuāla, lai sazinātos ar Jūsu pārstāvēto uzņēmumu augstāk norādīto mērķu ietvaros.

Attiecībā uz sīkdatnēs ietverto informāciju, tā tiks apstrādāta atkarībā no konkrētās sīkdatnes mērķa vai līdz Jūs dzēsīsiet attiecīgo sīkdatni vai atsauksiet savu piekrišanu.

Vai tiek veikta profilēšana vai automatizēta lēmumu pieņemšana?

ERST Finance neizmanto Jūsu personas datus, veicot profilēšanu vai pieņemot automatizētus lēmumus.
 
 

Kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz datu apstrādi?

Jums ir tiesības prasīt piekļuvi saviem personas datiem, personas datu labošanu vai dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret personas datu apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību. Tomēr šīs tiesības nav absolūtas un pastāv dažādi izņēmumi šo tiesību īstenošanai. Gadījumos, kad datu apstrādes pamats ir piekrišana, Jums ir tiesības to jebkurā brīdī atsaukt.

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt rakstveidā vai elektroniski, pieprasījumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Kā iesniegt sūdzību par datu apstrādi?

Jebkādu jautājumu vai iebildumu gadījumā, lūdzu, vispirms sazināties ar mums. Gadījumā, ja uzskatiet, ka datu apstrāde ir prettiesiska, sūdzību ir iespējams iesniegt Datu valsts inspekcijai. Sīkāka informācija: http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/.